ELMESY Aplikace II

INOVUJEME A INVESTUJEME

Inovace nás posouvají dál

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK 

Název projektu: ELMESY Aplikace II
Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015649

Projekt je zaměřen na vývoj a výzkum zcela nového řešení elektromechanické plošiny/schodu pro nástup a výstup cestujících z vozu hromadné přepravy osob. Plošina/schod je bezpečnostní prvek ke dveřnímu systému, který zajišťuje a zvyšuje bezpečnost cestujících při nástupu do vozu. Vyplňuje mezeru mezi dveřním otvorem vozu a nástupištěm, řeší rozdílné výšky nástupišť. Usnadňuje tak i nástup handicapovaných cestujících a maminek s kočárky. 

Nedílnou součástí plošiny je řídící elektronika, která plošinu řídí a řeší kompletní bezpečnost cestujícího při vysouvání a zasouvání plošiny. Inovace řídící jednotky bude řešena v rámci spolupráce s firmou Beta Control s.r.o., která již 24 let působí na trhu v oblasti vývoje a výroby řídicích systémů.

Výsledkem bude prototyp výsuvné plošiny/schodu, který bude jako celek s dveřními křídly a řídící elektronikou zkoušen a testován na stojanu. Následně bude mechanismus podstoupen k homologaci.