projekty eu

INOVUJEME A INVESTUJEME

Inovace nás posouvají dál

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK

Název projektu: ELMESY Aplikace
Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005046

Vývoj a výzkum zcela nového řešení elektromechanického dveřního pohonu pro drážní vozidla pro rychlosti do 160 km/hod. Více o projektu.

Název projektu: Potenciál ELMESY s.r.o.
Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003601

Vybudování a rozšíření Vývojového centra a zázemí Zkušebny pro dlouhodobé cyklické zkoušky. Více o projektu.

Název projektu: ELMESY Aplikace II
Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015649

Vývoj a výzkum zcela nového řešení elektromechanické plošiny/schodu
pro nástup a výstup cestujících z vozu hromadné přepravy osob. Více o projektu.

Název projektu: ELMESY Marketing
Číslo projektu: 
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016869

Cílem projektu je prostřednictvím participace na vybraných mezinárodních veletrzích nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich. Hlavním záměrem je navýšení exportu společnosti a jeho podílu na celkovém obratu a rozšíření počtu cílových zemí na světovém trhu. Více o projektu.