DVEŘNÍ SYSTÉMY

BEZPEČNOST, SPOLEHLIVOST A KVALITA

Vyvíjíme a vyrábíme ucelené řady dveřních systémů

Klademe důraz na spolehlivost systému, jednoduchou montáž a servis, komfort obsluhy a především bezpečnost cestujících. Dveřní systémy jsou tvořeny pohony dveří, křídly dveří, řídicí jednotkou a dalšími konstrukčními prvky. Vývoj a konstrukce mechanické a elektrické části systému probíhá ve vlastním vývojovém centru.

Řešení dveřních systémů splňuje:

 • požadavky normy EN 14752 a dalších drážních norem
 • certifikaci kvality ISO 9001
 • aktuální osvědčení a schválení
 • maximální komfort obsluhy
 • spolehlivost systému
 • bezpečnost cestujících
 • jednoduchou montáž a servis
 • individuální požadavky výrobců vozidel a provozovatelů
 

Řízení dveří

Pro řízení dveřních systémů nabízíme řídicí jednotky splňující certifikaci ČSN EN 50155. Jednotky jsou dlouhodobě vyvíjeny a testovány na všech typech dveřních systémů. Hlavními kritérii při vývoji řídicích jednotek je bezpečnost, uživatelsky přívětivá diagnostika a možnosti vedení statistických údajů o provozu dveří. 


Přehledná diagnostika událostí a poruch v reálném čase a možnost připojení servisní klávesnice zajišťuje jednoduchý a rychlý servis jednotek. 
Jednotky jsou dle konfigurace a požadavku zákazníka rozšířitelné o komunikační rozhraní typu CAN, ETHERNET. 

Technický popis:

 • pracovní napětí 24 VDC
 • výstupy odolné proti zkratu i přetížení
 • řízení dveří za pomoci zpětné vazby s funkcí adaptabilního řízení
 • vstupy pro připojení bezpečnostních prvků optické závory a kontaktní lišty
 • komunikace s vozem přes rozhraní CAN, ETHERNET

Jednotky s možností připojení CAN sběrnice podporují plné řízení dveří přes CAN, umožňují vzdálenou diagnostiku, parametrizaci a přeprogramování sofwaru.

 

PRO TRAMVAJE

Předsuvné dveřní systémy pro tramvaje

Nástupní elektromechanický dveřní systém je určen pro tramvaje. Dveřní křídla v zavřené poloze lícují s bočnicí vozidla a při otevírání se dveřní křídla nejprve předsunou a následně otevřou podél karoserie vozu. Dveřní systém nabízíme v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení.

Technický popis | Výhody řešení:

 • jednoduchá montáž a servisní činnost
 • šířka dveřního pohonu je shodná se šířkou dveřního portálu
 • dvě varianty dveřních křídel – rámová nebo celoprosklená
 • dveřní křídla s LED optickou signalizací

Vně kyvné a dovnitř kyvné dveřní systémy pro tramvaje

Dveřní systém je určený pro modernizace vozů, ale také pro nová vozidla, v kterých jsou dveřní křídla ovládána otočeným sloupkem. Tímto typem pohonu je možné ovládat dveře skládací, dovnitř kyvné a vně kyvné.

Technický popis | Výhody řešení:

 • spolehlivá a ověřená varianta dveřního pohonu založená na  principu
 • uzamčení ovládacích pák v mrtvé poloze
 • jednoduchá montáž a instalace na stávající typy dveří s možností
 • ponechání původních dveřních křídel a otočných sloupků
 • široká volba příslušenství
 • plně elektronické řízení

PRO METRO

Posuvné dveřní systém pro metro

Elektromechanický posuvný dveřní systém je určen pro metro. Plní nejpřísnější požadavky na bezpečnost cestujících, spolehlivost a komfort obsluhy. Dveřní systém je tvořen dvoukřídlým elektromechanickým pohonem, křídly dveří, řídicí jednotkou, nouzovým odblokováním a příslušenstvím.

Technický popis | Výhody řešení:

 • vysoká spolehlivost posuvného systému
 • variabilita nastavení provozních parametrů a sledování událostí
 • elektrický pohon se zpětnou vazbou zajišťující plynulost chodu dveří
 

PRO VLAKY

Přechodové posuvné dveřní systémy

Čelní, posuvné elektromechanické dveře jsou určené pro průchod cestujících mezi železničními vozy. Vycházejí s principu posuvných dveří a umožňují nahradit pneumatické varianty těchto systémů. Jsou tvořeny elektromechanickým pohonem, křídly dveří, řídicí jednotkou a příslušenstvím.

Technický popis | Výhody řešení:

 • jednoduchý a spolehlivý systém
 • plně nahrazují pneumatickou variantu pohonu
 

Posuvné dveřní systémy pro vlaky

Nástupní dveřní systém je určen pro vlaky. Systém může být v provedení elektromechanickém nebo elektropneumatickém. Dveřní systém nabízíme v jednokřídlém nebo dvoukřídlém provedení pro nákladové dveře v osobní železniční dopravě.

Technický popis | Výhody řešení:

 • spolehlivost a komfort obsluhy
 • jednoduchá montáž i servisní činnost
 • elektrický pohon pro pohyb dveří, také pneumatická varianta
 

Interiérové dveřní systémy

Interiérové, posuvné elektromechanické dveře slouží k oddělení nástupního prostoru vozu od oddělení pro cestující. Jsou tvořeny elektromechanickým jednokřídlým pohonem, křídlem dveří, řídicí jednotkou a příslušenstvím.

Technický popis | Výhody řešení:

 • spolehlivost a komfort obsluhy
 • uzavírání a otevírání dveří pomocí tlačítka umístěného v mezistěně
 • vozu nebo automaticky pomocí optického senzoru
 • ochrana cestujících proti sevření i bez použití kontaktních lišt