ELMESY Aplikace

INOVUJEME A INVESTUJEME

Inovace nás posouvají dál

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK

Název projektu: ELMESY Aplikace
Číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005046

Předmětem projektu je vývoj a výzkum zcela nového řešení elektromechanického dveřního pohonu pro drážní vozidla pro rychlosti do 160 km/hod. V současné době s rozšiřováním železničních koridorů na 160 km a s rozšiřováním vozového parku na tyto rychlosti vzniká i požadavek na dveřní systémy, které splňují požadavky a normy pro tyto rychlosti.

Nové řešení bude obsahovat i vývoj dveřního křídla, kdy platforma dveřního křídla bude využitelná i pro vozy tramvajové dopravy. Inovace řídící jednotky bude řešena v rámci spolupráce s firmou Beta Control s.r.o., která již 20 let působí na trhu v oblasti vývoje a výroby řídicích systémů.

Výsledkem bude prototyp dveřního systému, který bude jako celek s dveřními křídly a řídící elektronikou zkoušen a testován. Následně bude předložen k homologaci.