ELMESY marketing

INOVUJEME A INVESTUJEME

Inovace nás posouvají dál

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK

Název projektu: ELMESY Marketing
Číslo projektu:
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016869

Cílem projektu je prostřednictvím participace na vybraných mezinárodních veletrzích nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich. Hlavním záměrem je navýšení exportu společnosti a jeho podílu na celkovém obratu a rozšíření počtu cílových zemí na světovém trhu.

Hlavní cíl projektu: Účast na 9 mezinárodních veletrzích v letech 2019 – 2021 s cílem zvýšení exportu společnosti, což se projeví růstem tržeb ze zahraničí při celkovém růstu obratu firmy.

Plánujeme účast na následujících veletrzích:

 • 2019 
  • TRAKO – Gdaňsk, Polsko
  • IREE – Indie
  • Rail Expo Kyjev – Ukrajina
 • 2020
  • Eurasia Rail – Izmir, Turecko
  • InnoTrans – Německo
  • Rail + Metro China – Čína
 • 2021
  • IREE – Indie
  • TRAKO – Gdaňsk, Polsko
  • Rail + Metro China – Čína