potenciál ELMESY

INOVUJEME A INVESTUJEME

Inovace nás posouvají dál

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK

Název projektu: Potenciál ELMESY s.r.o.
Číslo projektu: 
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0003601

V rámci projektu Potenciál bylo ve firmě ELMESY vybudováno a rozšířeno Vývojové centrum a zázemí Zkušebny pro dlouhodobé cyklické zkoušky.

Vývojové centrum

Firma ELMESY disponuje Vývojovým výzkumným centrem pro vývoj dveřních systémů pro dopravní prostředky hromadné přepravy osob (tramvaje, metro, vlaky, autobusy). Přínosem centra je rozšíření vývoje dveřních pohonů o vývoj a design dveřních křídel. Tím je umožněna kompletní dodávka dveřního systému a pružná reakce na inovace a změny pro jednotlivé varianty a zákazníky. Vývojové centrum využívá 3D návrhový systém včetně výpočtového modulu MKP. Konstrukční řešení je ověřeno nejen výpočty, ale i samotným testováním v naší zkušebně. 

Zkušebna 

Disponujeme zkušebnou pro dlouhodobé i provozní testování. Na zkušebních stojanech cyklicky testujeme komponenty i kompletní dveřní systémy. Co nejvěrněji tak simulujeme reálný provoz s průběžným vyhodnocením výsledků a změn testovaných výrobků. To je nedílnou součástí vývoje výrobků a ukazatelem spolehlivosti a životnosti našich výrobků.

Zkušebna je zdrojem informací umožňujících předvídat míru opotřebení jednotlivých součástí výrobku a provést případné konstrukční změny a optimalizace dle konkrétních požadavků zákazníka.

Výsledky ze zkušebny rovněž postupujeme certifikačním orgánům, jejichž schválení výrobek podléhá.

Co můžeme nabídnout v rámci vývoje a zkušebny

 • 3D návrh komponent a sestav 
 • ověření návrhů výpočtem MKP
 • tisk vzorků na 3D tiskárně o rozměrech 400 x 260 x 190 mm
 • zkoušky dveřních systémů – měření svíracích sil dle EN14752, cyklické zkoušky
 • majetek pořízený v rámci projektu Potenciál

Vývojové centrum

 • pracovní stanice CAD
 • přenosná pracovní stanice CAD
 • licence 3D CAD
 • licence PDM
 • licence pro rozšíření informačního systému
 • server
 • 3D tiskárna
 • plotr

Zkušebna

 • montovaná uzavřená zkušebna
 • 3D měření
 • soubor měřidel – měřič svírací síly, laboratorní zdroje, osciloskop, proudová sonda, PLC automat

Nabídka využití pro externí zájemce   

 • 3D souřadnicový měřicí přístroj (rameno)

Měřící rozsah: 2,5m

Prostorová přesnost v mm: 0,038mm

Základní ceník:

Nové zakázky: 2900,- Kč za hodinu měření (bez DPH)

Opakované zakázky: 2500,- Kč za hodinu měření (bez DPH)

Cena se stanovuje zakázkově.

 • 3D Tisk

Tisk rozsah: 400x260x190mm

Základní ceník:

Modelování 3D: 600,- Kč za hodinu (bez DPH)

Úpravy modelů 3D: 400,- Kč za hodinu (bez DPH)

Průměrná cena 3D tisku: 150-300,- Kč za hodinu  

Cena se stanovuje zakázkově.

 • Zkoušky dveřních systémů (svírací síly dle EN14752, cyklické zkoušky)
 • BIA600 – přístroj k měření svírací síly

Měřící rozsah: 0-700 N

Přesnost měření: +/- 10 N

Základní ceník:

Nové zakázky: 2100,- Kč za hodinu měření (bez DPH)

Opakované zakázky: 1800,- Kč za hodinu měření (bez DPH)

Cena se stanovuje zakázkově.

Kontaktní osoba:

Radek Matuš

@: radek.matus@elmesy.cz

T: +420 511 187 386